2 Many Bikers - Mountainbike club Massemen

Algemene vergadering 01/08/2017

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 2MB – 1 augustus 2017

 

 

Algemene Ledenvergadering:  

Plaats:                                            ’T gesproken dagblad  

 

1.          Opening:

-      De voorzitter, dhr Van Durme Dietbrand, opent de vergadering om 20.00.

 

 

2.          Evaluatie najaar 2016-2017

-      Algemeen: alle vooropgestelde activiteiten 2016-2017 werden naar behoren uitgevoerd en zullen verder geëvalueerd worden in de desbetreffende werkgroepen (challenges, ledenfeest,…).

-      Financieel:         De rek. 750-6078842-10 wordt beheerd door de secretaris (internet), met kaartbevoegdheid voor de voorzitter. Controle op de financiële transactie kan ten allen tijde door alle leden opgevraagd worden. Vragen met betrekking tot financiële ondersteuning activiteit worden voorgelegd aan en goedgekeurd door het bestuur met finaal fiat van de voorzitter.

-      Vragen uit de ALV: er zijn geen vragen uit de zaal.

 

 

3.          Verslag en enquête onder de leden–verbeterpunten–nieuwe ideeën

-      Omwille van het respecteren van de anonimiteit – intern document

-      Verbeterpunten – intern document

 

4.          Bestuur

-      samenstelling bestuur 2016 blijft behouden voor 2017

 

5.          Beleid 2017-2018

-      Hiervoor verwijzen we naar de verdere uitwerking van beleidsplan 2013 – 2017.

 

6.          Rondvraag

-      Vraag van de voorzitter naar tevredenheid omtrent het gevoerde beleid wordt beantwoord met algemene ‘doe zo verder’.

 

7.          Sluiting

-      De voorzitter sluit de vergadering om 22.00

 

2manybestuur

Van Durme Dietbrand - voorzitter

Bauwens Giovanni - ondervoorzitter

Vagenende Lieven - penningmeester

Moens Stefaan – secretaris

Van Schoors Gregory – werkgroep feestelijkheden 

De Meyer Stefaan – werkgroep website

 

INSCHRIJVEN OP ONZE NIEUWSBRIEF

BUIENRADAR 3 UUR WEERBERICHT VOORUIT

BEKIJK VOORSPELLING

SPONSORS

  • Braeckman Kristof
  • Dirk Claus Kristof
  • Dirk Claus Kristof
  • Optiek Van Durme
  • Tuinen Francois
  • Radaralarm
  • W247.BE webdesign
  • Wetterse Dakwerken
  • De Interieur Adviseur